• zijn de programma 's zo geprogrammeerd dat het programma b.v. bonte was altijd een centrifuge stand kies van 1200 en niet hoger dan 40 graden?

  Gesteld op 28-3-2018 om 16:40 in forum Siemens WMN16T3471 - IQ 500 Misbruik melden
  • Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden.
   Je kunt de toerentallen zien door de programmakeuzeknop naar een willekeurig programma te draaien en vervolgens de tiptoets t/min aan te tippen. Het toerental dat bij het gekozen programma hoort, wordt nu getoond.
   Wim Stal, Den Haag Geantwoord op 29-3-2018 om 15:23

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info