• zijn de programma 's zo geprogrammeerd dat het programma b.v. bonte was altijd een centrifuge stand kies van 1200 en niet hoger dan 40 graden?

  Gesteld op 28-3-2018 om 16:40 in forum Siemens WMN16T3471 - IQ 500 Misbruik melden
  • Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden.
   Je kunt de toerentallen zien door de programmakeuzeknop naar een willekeurig programma te draaien en vervolgens de tiptoets t/min aan te tippen. Het toerental dat bij het gekozen programma hoort, wordt nu getoond.
   Wim Stal, Den Haag Geantwoord op 29-3-2018 om 15:23

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info