• We zijn op zoek naar de knop om de voorwas aan te zetten

    Gesteld op 27-3-2016 om 21:21 in forum Siemens WMN16T3471 - IQ 500 Misbruik melden
    • De manier van programma-indeling is kennelijk "modern". Om de vragen te omzeilen of er wel of niet een voorwasprogramma moet worden gebruikt, zijn er nu kant-en-klare programma's "fijne was", "overhemden en blouses" en jeans etc.. Toen ik de machine kocht wist ik niet van deze idiote programma's, anders had ik hem niet gekocht. Mijn vrouw en ik hebben niet zoveel jeans of overhemden/blouses om de trommel mee te vullen, dus wat moeten we hiermee? Waarom is er geen programma voor handdoeken of truien? Op mijn machine zit geen knop voor de voorwas, dus die kan ik ook niet zelf toevoegen. Als er een was gedraaid gaat worden kun je het wasmiddel verdelen over de wasmiddelvakjes 1 en 2 en zo zien of er sprake is van een verborgen voorwasprogramma. Zie blz. 16 van de handleiding.
      Wim Stal Geantwoord op 27-12-2017 om 11:48

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info