• In de handleiding staat voor het doseren van vloeibaar wasmiddel positioneert u de doseerhulp.
  Doseerhulp naar voren schuiven naar beneden klappen en inklikken.
  Als ik de lade er uithaal zit er in vakje A niets wat ik naar beneden kan klappen of inklikken.
  En wat doe je als je een wasbolletje gebruikt dat je gelijktijdig met de was in de trommel plaats, spoelt het wasmiddel dan gelijk weg met de voorwas? Hetzelfde geldt voor pods.

  Gesteld op 5-9-2015 om 10:03 in forum Siemens WMN16T3471 - IQ 500 Misbruik melden
  • Hallo ik ben met deze vraag naar de leverancier geweest. Het antwoord
   luidde ,dat dit een extra (bakje) optie is die je kunt bestellen bij Siemens.

   Groet Jaap. Geantwoord op 3-12-2015 om 15:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info