• De wasverzachter loopt niet weg uit het bakje. Blijft vol, zelfs na reiningingsbeurt. Kan dat gedemonteerd worden ?

  Gesteld op 2-10-2019 om 07:18 in forum Siemens WM16W672NL - iQ700 Misbruik melden
  • Ik heb net hetzelfde probleem, na het wassen staat het bakje waar de wasverzachter in moet steeds boordevol water... telkens reinigen maar probleem blijft.
   Geantwoord op 18-10-2019 om 13:10

   Waardeer dit antwoord (32) Misbruik melden
  • Ik denk dat je te weinig waterdruk hebt en vermoedt dat jouw kraan niet genoeg water doorlaat, heb ik ook gehad.Op advies van de monteur kraan gewisseld en het probleem is verholpen Geantwoord op 20-10-2019 om 11:33

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info