Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
 


 ·
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb opeens een kinderbeveiliging ( sleutel op de display ) op mijn machine.
  Heb alles gedaan om het er weer vanaf te krijgen, volgens blz. 35 van de gebruiksaanwijzing. Maar dat is niet gelukt en ik kan de machine niet openen.Wie kan mij helpen? Gesteld op 19-6-2018 om 11:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasmachine is tijdens het drogen gedropten geeft code F18 aan. Wat is er aan de hand Gesteld op 18-1-2018 om 14:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • siemens d12-52 verliest ineens water terwijl alle slangen in orde zijn; hoe kan dit ? Gesteld op 22-3-2017 om 21:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn siemens d12-52 was/droog combi verliest ineens water terwijl alle slangen in orde zijn; wat kan dit veroorzaakt hebben ? Gesteld op 22-3-2017 om 21:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • machine is gestopt en geeft code F18 als storing,wat is dit? Gesteld op 28-3-2016 om 14:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze D12-52 droogt niet. Binnen 1 minuut stopt hij? Wat te doen? Gesteld op 14-3-2014 om 11:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens WD12D520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens WD12D520 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info