• Onze draadloze ruimtetemperatuurregelaar van Siemens met zender REV23RF en ontvanger REV-R.02/1 blijft soms haperen: als de ingestelde temperatuur bereikt is,
    blijft de verwarming toch verder draaien, ook na een langdurige en hoge overschrijding
    van de ingestelde temperatuur. Bv: ingestelde temperatuur is 20°C en de verwarming
    blijft onbeperkt verder draaien, zelfs tot héél hoge temperatuur.
    Wie heeft hiermee ervaring aub? Met dank. Jos jmsmets@hotmail.coom

    Gesteld op 7-11-2019 om 20:46 in forum Siemens REV-R.02-1 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info