• mijn telefoon doet niets meer, als er iemand belt krijgen ze de ingesprektoon. het lampje van het basisstation is ook uit, wat moet ik doen.

    Gesteld op 13-11-2012 om 17:09 in forum Siemens Gigaset C450 IP Misbruik melden
    • Als ge de lijst van vragen ziet sedert 2008 dan moet ge vaststellen dat deze vragen rubriek totaal zinloos is want er zijn nog nooit antwoorden gekomen op welke vraag dan ook, ik ben de eerste die hier nu reageert en ik kan uw vraag smpijtig genoeg niet beantwoorden.
      Ik kan u wel zeggen als het lampje op het basistation niet brand, dat u dan geen internetverbinding heeft, even goed de lan aansluiting nagaan op de basis en aan de router. en natuurlijk ook uw stroomconnector. Succes. Geantwoord op 3-12-2012 om 14:20

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info