• beste mensen,
  fout 1: wanneer ik met mijn toestel een SMS wil verzenden gebeurt er het volgende: ik geef de tekst en het nummer in en OK en dan verschijnt op de display “Mijn Centrale niet ingevoerd” en er gebeurt verder niets ..
  fout 2: regelmatig verschijnt er een bericht op de display: Fout FD + datum van vandaag en uur van nu - OK - Communicatiefout”
  Bedankt voor uw hulp en groetjes, PAUL SCHIPPERS

  Gesteld op 10-11-2011 om 20:32 in forum Siemens Gigaset C450 IP Misbruik melden
  • Kan je niet dan opnieuw verbiende met je telefoon centraal/ of reset geven..?

   En sta je datum en tijd goed ingesteld.? Geantwoord op 19-1-2012 om 08:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info