• Mijn telefoon gaat nu 4x over voor hij op het antwoordapparaat springt of voor ik hem opneem. Dit vindt ik eigenlijk te kort, ben soms te laat bij de telefoon Wat moet ik doen om hem langer over te laten gaan ?

  Gesteld op 27-11-2013 om 14:25 in forum Siemens Gigaset AS300 Misbruik melden
  • mijn telefoon gaat na drie keer over op de basis telefoon ,ben altijd te laat om de duo telefoon op te nemen.
   hij moet dus langer over gaan op de tweede telefoon?
   grrag uitleg hierover
   Geantwoord op 30-9-2014 om 14:36

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info