Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
1
AL180-AL185_AL280-AL285 / IM en / A31008-M2003-R101-2-UZ19 / Overview.fm / 12.11.2010
Gigaset AL180/AL185/AL280/AL285
±V
11.12. 11:56
INT MENU
1Charge status of the
batteries
2Answer machine icon
(AL185/AL285 only)
3Display keys
4Message key
Flashes: new messages
received
5 AL180/AL185:
h Directory key
AL280/AL285:
d Handsfree key
6 Control key (u)
7 Talk key
8 AL280/AL285:
h Directory key (press
down on the control key)
9End call key and
On/Off key
10 Ringer tone on/off (press
and hold in idle status)
11 Keypad lock on/off (press
and hold)
12 Recall key
- Consultation call
(flash)
- Dialling pause
(press and hold)
13 Microphone
14 "Microphone off" key
11
2
3
5
7
4
6
9
13
1
The handset at a glance
12
14
8
10
Display key on handset:
Pressing a key launches the function that
appears above that key in the display.
Display Function when pressed
INT
Call other registered hand-
sets ¢ page 11.
MENU
Open main/submenu
(see Menu tree ¢ page 22).
Go back one menu level.
U
Scroll up/down or adjust vol-
ume with u.
T
Move cursor to left/r ight with
u.
˜
Backspace deletes one
character at a time.
OK
Confirm menu function or
save entry.
Version: 12-11-2010
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under
trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark
"Siemens" will exclusively use the trademark "Gigaset".
© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100 % recycled paper.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De telefoon na veel wikken en wegen aangeschaft. We wilden een degelijkse set. De vorige van Motorola ging te snel stuk. Siemens had bij ons een goede naam, dus vandaar gezocht naar een Siemens set.
    Na 2,5 jaar gaat de voeding stuk. We hebben de telefoons minimaal gebruikt. Geen van de telefoons doen het meer, er wordt verwezen naar de Basis. Blijkt op internet een veel gehoorde fout te zijn. Contact opgenomen met Siemens. Ik krijg van hen een beknopt mailtje terug dat de productgarantie voorbij is (is 2 jaar) en dat ik een nieuwe voeding moet kopen, ik moet eerst even zelf uitzoeken welke, kosten Euro 12,50 plus Euro 6,95 verzendkosten.
    Belachelijk. Ze kunnen dus gewoon troep verkopen en wij betalen ervoor! Niet kopen dus.

    Gesteld op 6-1-2012 om 12:47

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Gigaset AL185 Trio bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens Gigaset AL185 Trio in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info