• Als ik het tweede toestel op de oplader plaats, klinkt het bekende piepgeluidje, maar om de paar minuten wordt dit piepje herhaald, en op het display verschijnt een bliksemschichtje voor het batterijsymbool. Plaats ik het eerste toestel op deze oplader, dan doet zich hetzelfde voor. Wat is hieraan te doen ?
  Emile Moolenaar

  Gesteld op 12-5-2020 om 12:25 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • 1. Onderop de handsets zitten 2 connectortjes die precies in de gaatjes van het oplaadertje passen. Reinig deze.
   2. Druk op het bolletje aan onderzijde van het ladertje, (Laadschaal) en trek aan kabel tule om het connectorplaatje uit het laadschaaltje te trekken. 2 Plaatjes worden zichtbaar, reinig ook die beiden plus voorzichtig reinigen aan binnenzijde van laadschaaltje.
   Is dat alles gebeurd en nog steeds geen verbetering?
   Tijd voor nieuwe oplaadbare batterijtjes in beide handsets.
   Type: AAA
   Spanning: 1.2 volt.
   Ampere: tussen 500 en 800 is geoorloofd.
   Merk: eigen keuze.

   Succes.
   Geantwoord op 12-5-2020 om 13:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info