• Het toestel geeft een (snelle) bezettoon na het kiezen van een nummer in plaats van een verbinding op te bouwen

  Gesteld op 17-10-2019 om 09:06 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • Dan is er in elk geval verbinding met de buitenwereld, anders zou men geen in bezettoon horen.
   Advies is een refresh uit te voeren op gehele systeem
   ). Overal spanning afhalen en telefoonkabel verwijderen.
   ). 30 seconden wachten.
   ). Spanning aanbrengen op alle apparaten.
   ). Wacht met aansluiten tel.kabel tot alles weer online is en aangemeld.
   ). Lukt het nog niet dan blijft PROVIDER bellen!!

   Groet,
   Hans Geantwoord op 17-10-2019 om 15:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info