• Ik heb een gigaset a400a.
  Ze staan op de oplader, zijn vol.
  Maar kan niet bellen of gebeld worden

  Gesteld op 27-2-2019 om 18:57 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • De oplaadbare batterijen hebben met dit conflict niets te maken!

   Voer een power on refresh uit.
   Overal stroom onderbreken en telefoonkabel verwijderen.
   30 seconden wachten en dan eerst de stroom weer aanbrengen op basisstation en router.
   Als beide weer online zijn dan pas telefoonkabel weer aansluiten.
   Is er nog steeds geen mogelijkheid om te bellen en gebeld te worden dan dient de provider gevraagd te worden wat conflict veroorzaakt.

   Groet,
   Hans Geantwoord op 28-2-2019 om 09:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info