• We hebben een gigaset A400A set maar op de handheld welke op het basisstation staat werken de knoppen niet meer display geeft normaal weer. Geen toetsenblokkering in geschakeld. Set 2 werkt normaal. Reeds alles al geprobeerd maar niets helpt.

  Gesteld op 19-2-2019 om 20:00 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • Indien de toetsen niet meer functioneren, de beide oplaadbare batterijen "VOL" zijn en er is geen toesblokkering actief kan maar 1 ding worden vastgesteld.
   De handset is defect.

   Een handset reset is niet uit te voeren, de toetsen moeten hiervoor worden gebruikt en dat kan dus niet meer.
   Enige redmiddel is beide oplaadbare batterijen eruit, 10 seconden wachten, rode toets indrukken en tegelijkertijd de beide oplaadbare batterijen weer terugplaatsen.

   Geen resultaat?
   Afscheid nemen van handset en nieuwe set aanschaffen uit de Gigaset A400 serie.
   Dat kan zijn AS405A, A415A, A420A. De huidige nog bruikbare handsets kunnen dan zonder probleem handmatig worden aangemeld op de nieuwe set.

   Groet,
   Hans. Geantwoord op 19-2-2019 om 23:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info