• Telefoon niet hoorbaar als ik wod gebeld. Geert tevens aan dat sms berichten gewist moeten worden. Hoe doe ik dat

  Gesteld op 6-8-2018 om 14:26 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • Toets de LED knippernde knop in, je ziet een scherm met gegevens.
   Rechts onder zie "menu".
   Toets de displaytoets die daar onder zit en scroll naar bijvoorbeeld "Verwijderen".
   Zo bewerk je alle berichtjes en gemiste gesprekken, de LED zal dan stoppen met knipperen als je alle berichtjes hebt bewerkt.

   Groet,
   Hans Geantwoord op 9-8-2018 om 05:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info