• na 4 keer overgaan krijg ik een belgische voicemail

  Gesteld op 13-6-2018 om 14:10 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • Awel manneke, woonde geijh dan in dn Belqiuqe? Dan kande ut beste uwen provider ffkes bellen en vragen of den voicemail uitgezet kan worden hee.
   In alle andere gevallen heeft u een Belgische A400A aangeschaft en is uw antwoordapparaat voorzien van een Belgische stem.
   De oproepvertraging is ingesteld op 18 seconden, dan wordt het antwoordapparaat geactiveerd. Of u dat wilt is aan u, nu kunt u in elk geval 1 en ander instellen. U weet nu waar u het zoeken moet........ Geantwoord op 13-6-2018 om 17:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info