• wat een boel vragen over dat basis knipperen: volgens mij werkt het zo. Basis resetten door stekker eruit, knop blijven indrukken op basis en stekker er weer in. Daarna handset resetten via menu. Daarna handset op basisstation zetten en via pin 0000. Ik denk dat dan "registreren" knippert en vervolgens weer op de knop op het basisstation drukken. En dan werkt het.... geloof ik... Groeten, Vincent

    Gesteld op 12-1-2009 om 21:57 in forum Siemens Gigaset 4010 Comfort Misbruik melden
    • wij hebben handset en basis gereset. toch kan het basisstation niet gevonden worden. Adaptor en handsets dubbel, allen werken niet. Ze zijn niet stuk. Hansbraak@zonnet.nl Geantwoord op 8-8-2014 om 15:41

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info