• 1 van mijn toestellen valt uit nadat ik het nummer heb ingetikt
  geeft aan dat de batterij vol is (heb hem op 2 stations geprobeerd)
  geeft niets aan , maar is ineens weg
  batterijen zijn ook warm

  rara wat is er loos

  Gesteld op 25-2-2014 om 08:43 in forum Siemens Gigaset 4010 Comfort Misbruik melden
  • Dit heb ik ook gehad. Heb toen nieuwe GOEDE batterijen gekocht. Daarna was het euvel verholpen. Ik hoop dat het bij jou ook de oplossing is. Geantwoord op 2-5-2014 om 13:22

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info