• Ik heb een probleem met mijn handsets. Tijdens het be antwoorden van een inkomende oproep hoor ik bij alle drie de toestellen en harde (pieptoon) geluid. Ik heb inmiddels het advies opgevolgd van een medewerker de heer Reuman, maar tevergeefs. Bestaan er ook andere mogelijkheden van oplossen van dit probleem ? Hopelijk kunt u mij telefonisch ondersteuning geven hierbij. Ik ben bereikbaar op mobiel: (06 17887511). Dit in verband met de belkosten die gelden bij het contact met Siemens. Medewerker Patrick heeft zojuist afgesproken mij terug te bellen, maar dit is helaas niet gebeurd. Dus bij deze !

    Nadia Mohabbat

    Gesteld op 21-11-2013 om 09:39 in forum Siemens Gigaset 4010 Comfort Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info