Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
25
Product Specification
Model: Showtec Phantom 75 LED Spot
Input Voltage: 100-240 VAC
Continuous Power 170 Watt
Fuse: F3A / 250V
Dimensions: 338 x 247x 390 mm (LxWxH)
Weight: 11 kg
Operation and Programming
Signal pin OUT: pin 1 earth, pin 2 (-), pin 3 (+)
Set Up and Addressing: LED control panel
Pan/Tilt resolution: 8-16 bit
DMX Channels: 14 or 8
Signal input 3-pin XLR male
Signal output 3 -pin XLR female
Electro-mechanical effects
LED source the shutter is electronic not mechanical.
Focus is motorized and the Phantom 75 has a manual zoom.
Gobo inner diameter: 20mm, Gobo outer diameter: 24mm
Built-in Automatic Programs + Built-in Sound activated programs
DMX-control via standard DMX-controller
User-selectable Pan & Tilt ranges, 540° / 360° / 180°
Reverse Pan / Tilt movement
Special: Pan / Tilt movement blackout
Pan 0º -- 540º, Tilt 0º -- 270º
Control: DMX-512, Master/Slave, Sound-controlled
16 Built in programs selectable by DMX
Light Source: 1 x 75W White LED
Colourwheel with 8 dichroic-colours and white
Color functions: Split colors, Rainbow-flow effect
Rotation: Bi-directional
Prism: 3-facet prism
Output: 24.500 Lux @ 1m. (at 17°)
Beam Angle: 17° - 20° Manual
Gobo functions: Gobo-flow effect, Gobo shake
8 automatic and 8 sound-to-light programs
Rotating Gobowheel with 2 glass gobos, 5 metal gobos and open with Gobo Shake Function
Single clamp bracket, which makes it easy to handle and position in truss systems.
Input Voltage: 100-240 VAC
LED Drive Current: 16.5A
Continuous Power 170 Watt
Dimmer: 0-100%
Strobe: 0-20Hz
Focus: Motorized focus
Housing: Black Metal & Flame-retardant plastic
Gobos
Colourwheel: heat-resistant and intensify glass; dichroic glas coating
Max. ambient temperature t
a
: 40°C; Max. housing temperature t
B
: 80°C
Cooling: 2 axial fans 1 fan in the projector and 1 in the base
Motor: high quality stepping-motor controlled by microprocessors
Minimum distance:
Minimum distance from flammable surfaces: 0.5m
Minimum distance to lighted object: 1.3m
Design and product specifications are subject to change without prior notice.
Website: www.Showtec.info
Email: service@highlite.nl
27

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Showtec Phantom 75 LED Spot bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Showtec Phantom 75 LED Spot in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info