Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • als ik de batterij vervang zijn dan alle gegevens weg Gesteld op 24-4-2018 om 08:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na de batterij vervangen te hebben staat alleen km te knipperen en geeft hij verder niets meer aan, ook niet als er wordt gereden. Weet iemand wat ik hier aan moet doen? Gesteld op 31-3-2017 om 17:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb jij hiervoor al een oplossing gevonden? Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem met de 6502, doe ik de oude batterij er weer in doet hij het wel.
   Maar met een nieuwe batterij geen snelheid weergave en triptijd loopt ook niet.
   Hopelijk heb jij de oplossing! Geantwoord op 28-5-2018 om 12:09

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
  • Mijn SC-6500 Flight-Deck doet het weer. Na diverse keren een reset gegeven te hebben deed hij het weer. Ik wilde dat eerst niet doen omdat alle gegevens dan weer ingevoerd moeten worden o.a. tandwielen, wielomtrek enz. Ook het invoeren van deze gegevens lukte niet. Tot na de zoveelste keer het wel lukte en na het invoeren van het eerste tandwiel alles ineens weer werkte. Vraag niet hoe het kan maar geniet ervan. Er is dus nog hoop! Succes!Geantwoord op 14-5-2019 om 08:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Shimano SC-6500 Flight-Deck bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Shimano SC-6500 Flight-Deck in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info