• Hallo ik ben op zoek naar de sanitas. Coussin de massage shihatsu, deze kost 49,99€ ik heb deze eens geleend van mijn schoonzus geleend sinsdien ben ik opzoek om ook een te kopen, en dan echt specefiek deze, daar mijn vriend en ik beide rug patient zijn hebben we veel baat bij deze 15 min en pijn is weg. Please help waar we nog zo een kunnen kopen. Mijn schoonzus had hem van de lidl gekocht ook deze meerdere malen bezocht en gemaild niets vanddaar dat ik jullie zelf nu aanspreek

  Vriendelijke groet; miranda rutjens

  Janekersvaart 7
  6136vm sittard
  cheyenne_indianwolf@hotmail.com
  0645740731

  Gesteld op 28-9-2018 om 10:56 in forum Persoonlijke verzorging Shiatsu Massage Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info