Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
9
Bediening voor snel starten
In dit gedeelte wordt het invoeren van eenvoudige verkopen met gebruik van de afdelingtoets en
eenvoudige correcties (annuleren) beschreven. Zie Diverse functies voor het invoeren van
verkopen voor details aangaande het invoeren van een PLU, BTW (belasting) en invoer met
gebruik van de functietoetsen.
U vindt hieronder een voorbeeld (voor contante betaling).
Controleer alvorens het invoeren van verkopen dat een papierrol is
geplaatst.
1. Draai de functieschakelaar naar de REG stand.
Stap 4 Invoeren van eenvoudige verkopen (Invoeren van afdeling)
Artikelen kunnen in maximaal acht afdelingen worden geclassificeerd. U kunt later van artikelen die
met de afdelingtoetsen werden verkocht een overzicht afdrukken waarop de verkochte
hoeveelheden en verkoopbedragen per afdeling zijn geclassificeerd. De data van het overzicht kunt
u bijvoorbeeld gebruiken voor het nabestellen van artikelen of het bepalen van het verkoopbeleid.
Bij gebruik van een afdelingtoets moet u de diverse parameters instelling voor het specificeren van
de afdelingstatus, bijvoorbeeld het plus- of minteken en de belastingsstatus.
Controleer dat de functieschakelaar naar de Z/PGM stand is gedraaid en volg vervolgens de
volgende toetsbediening.
ABCDEFG
x
(
s
) Afdelingtoets (
S
)
(Druk op s om afdelingen 5 t/m 8 te programmeren.)
Parameters: Keuze: Invoer:
A +/- teken + teken* 0
- teken 1
B Normaal/SICS (Contante verkoop van Normaal* 0
enkel artikel) SICS 1
C BTW4 of BELASTING4 Nee* 0
Ja 1
D BTW3 of BELASTING3 Nee* 0
Ja 1
E BTW2 of BELASTING2 Nee* 0
Ja 1
F BTW1 of BELASTING1 Nee 0
Ja* 1
G Limiet voor invoer cijfers 0 t/m 7
(0 t/m 7 cijfers) (fabrieksinstelling: 7)
*: Fabriekinstelling
Teken
Voer het + teken in voor afdelingen waarvoor normale verkoopbedragen zullen worden ingevoerd
en voer het - teken in voor afdelingen waarvoor negatieve bedragen zullen worden ingevoerd,
bijvoorbeeld voor teruggave, statiegeld, etc.
SICS (Contante verkoop van enkel artikel)
Hiermee dan de kassabediende een transactie voltooien door de unitprijs van het onderdeel in te
voeren en op de voor SICS ingestelde afdelingtoets te drukken. Indien de unitprijs reeds voor de
afdelingtoets is vastgelegd, kunt u de transactie voltooien door eenvoudigweg alleen op de
afdelingtoets te drukken.
Limiet voor invoer cijfers
Stel het maximale aantal cijfers dat kan worden ingevoerd in voor iedere afdeling zodat het per
ongeluk invoeren van een te hoog bedrag wordt voorkomen. Voer bijvoorbeeld 3 in indien de
hoogste limiet voor een invoer 9,99 is. Indien u 0 kiest kan er geen prijs worden ingevoerd; er kan
dan uitsluitend een reeds vastgelegde prijs worden ingevoerd.
Stap 3 Programmeren van de afdelingstatus
A102_01(N) 05.4.18 5:46 PM Page 10
11
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

2
 • hoe kan ik de kassa reseten. als ik de kassa aanzet kassa gaat alleen raporteren en gaat niet stopen en ik moet stroon uithalen Gesteld op 24-6-2016 om 04:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • als je de sleutel naar z draait dan reset ie als je op de totaal knop hebt geduwd
   dan begint ie weer op nieuw op 0
   hij maakit 2 gedeeltes 1 voor jezelf en 1 boekhouding
   dan stopt ie en anders is ie kapot Geantwoord op 21-7-2016 om 19:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wanneer ik op de toets van groep 1 druk, slaat kassa automatisch €25,00 aan...
  Vreemd, nog nooit gehad.
  Weet iemand hoe ik dit eruit kan halen? Gesteld op 23-3-2016 om 17:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  ik heb deze kassa gekregen maar is het mogelijk om 2 btw soorten erin te zetten? 6% en 21%?
  en weet iemand hoe? ik snap niks van die handleiding, of weet iemand misschien iemand die langs kan komen om het te regelen?
  Groetjes Melissa Gesteld op 12-2-2016 om 14:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ja. Je kan bv btw 21% in groep 1( toets met nr 1) zetten. En btw 6% in groep 2. Op Youtube staan diverse ( Engelstalige) filmpjes hierover Geantwoord op 17-3-2016 om 19:35

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • XE-A102:

   MA-Sleutel naar Z/ PGM stand   9

   Sub TL

   2

   X/TM

   210000

   Sub TL

   Sub TL
   Er komt een controle bon uit de printer. Controleer of het percentage gewijzigd is in 21%

   (en niet 0,21 of iets dergelijks
   Geantwoord op 17-3-2016 om 20:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wat moet ik doen, hij heeft altijd de procenten van het totaal bedrag afgehaald. Nu tel hij. % bedrag erbij op Gesteld op 29-1-2016 om 12:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag 5% aftrekken van een totaal bedrag hoe moet ik het doen? Gesteld op 21-12-2015 om 07:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je slaat eerst alle bedragen aan, zoals je dat altijd doet. Dan i.p.v. op de normale totaaltoets te drukken, druk je op #/ST, daarna op 5 00 % en dan wordt er automatisch 5% afgetrokken.
   Let op: wel dubbel nul gebruiken, anders wordt er maar 0,5% afgetrokken. Geantwoord op 21-12-2015 om 09:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe kan ik de bedragen bij elkaar op laten tellen
  Gesteld op 14-12-2015 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


2

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sharp XEA102 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sharp XEA102 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info