Sharp XEA102 Kasregister | 0,46 mb | Nederlands9
Bediening voor snel starten
In dit gedeelte wordt het invoeren van eenvoudige verkopen met gebruik van de afdelingtoets en
eenvoudige correcties (annuleren) beschreven. Zie Diverse functies voor het invoeren van
verkopen voor details aangaande het invoeren van een PLU, BTW (belasting) en invoer met
gebruik van de functietoetsen.
U vindt hieronder een voorbeeld (voor contante betaling).
Controleer alvorens het invoeren van verkopen dat een papierrol is
geplaatst.
1. Draai de functieschakelaar naar de REG stand.
Stap 4 Invoeren van eenvoudige verkopen (Invoeren van afdeling)
Artikelen kunnen in maximaal acht afdelingen worden geclassificeerd. U kunt later van artikelen die
met de afdelingtoetsen werden verkocht een overzicht afdrukken waarop de verkochte
hoeveelheden en verkoopbedragen per afdeling zijn geclassificeerd. De data van het overzicht kunt
u bijvoorbeeld gebruiken voor het nabestellen van artikelen of het bepalen van het verkoopbeleid.
Bij gebruik van een afdelingtoets moet u de diverse parameters instelling voor het specificeren van
de afdelingstatus, bijvoorbeeld het plus- of minteken en de belastingsstatus.
Controleer dat de functieschakelaar naar de Z/PGM stand is gedraaid en volg vervolgens de
volgende toetsbediening.
ABCDEFG
x
(
s
) Afdelingtoets (
S
)
(Druk op s om afdelingen 5 t/m 8 te programmeren.)
Parameters: Keuze: Invoer:
A +/- teken + teken* 0
- teken 1
B Normaal/SICS (Contante verkoop van Normaal* 0
enkel artikel) SICS 1
C BTW4 of BELASTING4 Nee* 0
Ja 1
D BTW3 of BELASTING3 Nee* 0
Ja 1
E BTW2 of BELASTING2 Nee* 0
Ja 1
F BTW1 of BELASTING1 Nee 0
Ja* 1
G Limiet voor invoer cijfers 0 t/m 7
(0 t/m 7 cijfers) (fabrieksinstelling: 7)
*: Fabriekinstelling
Teken
Voer het + teken in voor afdelingen waarvoor normale verkoopbedragen zullen worden ingevoerd
en voer het - teken in voor afdelingen waarvoor negatieve bedragen zullen worden ingevoerd,
bijvoorbeeld voor teruggave, statiegeld, etc.
SICS (Contante verkoop van enkel artikel)
Hiermee dan de kassabediende een transactie voltooien door de unitprijs van het onderdeel in te
voeren en op de voor SICS ingestelde afdelingtoets te drukken. Indien de unitprijs reeds voor de
afdelingtoets is vastgelegd, kunt u de transactie voltooien door eenvoudigweg alleen op de
afdelingtoets te drukken.
Limiet voor invoer cijfers
Stel het maximale aantal cijfers dat kan worden ingevoerd in voor iedere afdeling zodat het per
ongeluk invoeren van een te hoog bedrag wordt voorkomen. Voer bijvoorbeeld 3 in indien de
hoogste limiet voor een invoer 9,99 is. Indien u 0 kiest kan er geen prijs worden ingevoerd; er kan
dan uitsluitend een reeds vastgelegde prijs worden ingevoerd.
Stap 3 Programmeren van de afdelingstatus
A102_01(N) 05.4.18 5:46 PM Page 10
Vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volgende

Sharp XEA102 handleiding


Kasregister

Aantal vragen:121
Aantal antwoorden:33

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Sharp handleidingen


Contact opnemen met Sharp

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Sharp XEA102 Kasregister bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Sharp XEA102 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.