Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
DE Gebrauchsanweisung
GB Instructions for use
FR Mode d’emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
IT Manuale d’uso
DK Brugsanvisning
SE Bruksanvisning
FI Käyttöohje
PL Instrukcja obsugi
GR O 
RU   
Eierkocher 4
Egg boiler 8
Cuiseur à oeufs 12
Eierkoker 16
Cuece huevos 20
Cuoci-uova 24
Æggekoger 28
Äggkokare 32
Munankeitin 35
Maszynka do gotowania jaj 38
  42
 46
www.severin.com
welcome home
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • We hebben de eierkoker net ontvangen. Er staat in de handleiding dat je de maatbeker helemaal moet vullen en dan de juiste hoeveelheid in het apparaat doen. Maar wat is de juiste hoeveelheid? Dat staat er niet. Is dat voor een ei anders dan voor 3 eieren bv?

  Bij voorbaat dank en groet,

  Nelke Croese-Bartelings Gesteld op 28-3-2020 om 15:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik doe altijd een halve centimeter van boven .Maakt niet uit of je een of zes eieren kookt. Ik kook altijd 4 eieren s'morgens en zet de stand tussen zacht en medium.Dan heb je perfecte eieren als je ze te dun vindt gewoon 10 tellen laten staan.Ik verstel hem nooit. Succes Nel

   Geantwoord op 28-3-2020 om 19:38

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • ik ben niet in staat een zacht ei te produceren. In de gebruiksaanwijzing wordt niet vermeld welke hoeveelheid water toegediend moet worden bij hoeveel eieren.
  Als ik de schakelaar op de eerste stand zet, krijg ik nog een honkbal. Gesteld op 22-11-2018 om 12:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb zelf de 3136, maar kan hier of op Klik op deze LINK daarover geen handleiding vinden. De 3134 lijkt dezelfde. In reactie op de té harde eieren heb ik ‘m bij eerste gebruik op z’n laagst ingesteld. Het ei was (enigzins) té zacht gekookt. Ik weet niet óf dat bij jullie types ook mogelijk is, maar de 3134/3136 heeft wel die 3 afbeeldingen (zacht-, half- en hardgekookt, maar is traploos instelbaar, dus kan ook láger dan zacht worden gezet.
   Ook op de Severin-site staat niets over de hoeveelheid water. Ik heb het bekertje tot 1 vingerkootje gevuld en dat werkte prima. Kijk wel uit voor de eierprikker aan de onderkant van het bekertje. Wel praktisch, maar m.i. niet zo verstandig en minder hygiënisch lijkt me.
   Verder was het wel handig geweest, als werd vermeld, hoe je na afloop (én afkoelen(!)) het best het water er uit gooit, omdat het niet de bedoeling is, dat er water bij de elektrische onderdelen komt. Geantwoord op 13-9-2019 om 19:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Severin EK 3161 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Severin EK 3161 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol, Polski, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 0,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info