• Hallo ik heb een sterling Swift uit 2010 nou zijn ze met de scootmobiel wat hard over een hoebel gereden waardoor er een beveiliging op is gesprongen als ik hem op de krik zet achter dan loopt hij voor en achter uit en alles werkt zet ik hem op de grond rijd hij een klein stukje en stopt dan de rest lampen en zo doen het als ik hem van contact af doe en er weer op loopt hij weer een beetje dan wéér het zelfde en het lampje van contact blijft groen knipperen accu's zijn vol iemand een idee hoe te verhelpen groeten Gerard meulenbergh j.meulenbergh@telfort.nl

    Gesteld op 10-5-2018 om 19:31 in forum Voertuig Scootmobiel Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info