• Ik heb een quingoplus en er knippert een groen lampje.
  Hij doet het niet meer.
  Als de achterwielen vrij zijn van de grond kan ik de achterwielen gewoon draaien.
  Echter zet ik de scootmobiel op de grond dan blokkeert de achter wielen.
  Ook in zijn vrijloop blokkeren de achter wielen.
  Accu geven 13.7 volt.

  Waar kan het aan liggen want ik kan nergens een storing tabel vinden op inter net.

  Bij voorbaat dank alvast Rob

  robertdort@hotmail.com

  Gesteld op 14-11-2017 om 14:18 in forum Voertuig Scootmobiel Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info