• ik heb een captain cook sapcentrifuge, maar kan het bovenste gedeelt en het filter niet meer losmaken vkunt U mij hierover eenadvie geven? Met vriendelijkean hetmotorgedeelte. Staat ook niet vermeld in de gebruiksaanwijzing. Kunt U mij misschien een advies geven? Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, wil.nijhuis@hotmail.com

    Gesteld op 15-5-2015 om 08:25 in forum Huishoudelijk Sapcentrifuge Misbruik melden
    • Het vergiet er gewoon er uittrekken zit aan de zuj kant ook n lipje die je moet indrukken. Schoonspoelen en weer terug pkaatsen Geantwoord op 23-6-2018 om 17:21

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info