Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/35
Pagina verder
May 2015
SanDisk® Clip Jam
User Manual
!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Sandisk Mp3 Clip Jam Gebruiksaanwijzing in het Nederlands Gesteld op 9-2-2020 om 15:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de clip jam vergrendelen zodat hij niet bij iedere beweging naar een andere song gaat? Gesteld op 10-10-2019 om 08:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil current volume level opheffen. Maar hoe ? En dan graag voor altijd. Dank u wel voor uw antwoord. Gesteld op 7-5-2019 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • U bedoelt een hoger volume dan standaard? Dan zet u de volume op max. Klikt nog een keer waarop wordt gevraagd of je het volume echt hoger (dan veilig voor gehoor) wil hebben. Klik dan op 'ja' en je kunt het volume maximaal zetten. Volgens mij kun je dit niet standaard vast zetten dacht ik... Geantwoord op 7-5-2019 om 10:32

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik wil graag een Nederlandse handleiding voor SanDisk mp3 speler Gesteld op 24-11-2018 om 18:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik gebruikte de mp3 speler SanDisk clip jam een eerste keer en deed alles volgens het boekje. Geen enkel probleem ondervonden en er muziek opgezet.
  Nu wil ik, na een maand of zo, andere muziek bijzetten. Wanneer ik de mp3 aansluit op mijn computer toont hij dat de mp3 speler aan het opladen is maar de computer herkent de speler deze keer niet meer. Niet in Mijn computer of als een soort van usb waardoor ik dus onmogelijk muziek op en van de speler kan halen. Hoe komt dit? Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?

  Alvast bedankt! Gesteld op 10-9-2018 om 08:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik geen muziek meer wil luisteren hoe zet ik dan de mp3 speler uit. Gesteld op 15-10-2015 om 14:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw SanDisk Clip Jam bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van SanDisk Clip Jam in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 5,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info