• Ik gebruikte de mp3 speler SanDisk clip jam een eerste keer en deed alles volgens het boekje. Geen enkel probleem ondervonden en er muziek opgezet.
    Nu wil ik, na een maand of zo, andere muziek bijzetten. Wanneer ik de mp3 aansluit op mijn computer toont hij dat de mp3 speler aan het opladen is maar de computer herkent de speler deze keer niet meer. Niet in Mijn computer of als een soort van usb waardoor ik dus onmogelijk muziek op en van de speler kan halen. Hoe komt dit? Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?

    Alvast bedankt!

    Gesteld op 10-9-2018 om 08:57 in forum SanDisk Clip Jam Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info