• Samsung Galaxy Tablet 10.1 CE0168

    Na melding: batterij leeg, tablet opgeladen, vervolgens zeer wazig, onleesbaar beeld, zodat ook zelfs de code niet kon worden ingegeven.
    Later nog eens geprobeerd. Het Samsung-logo is normaal en duidelijk, totdat weer de code moet worden ingegeven. Als dit al lukt, dan slaat het beeld weer op wazig of melding batterij leeg of tablet wordt afgesloten. Nu reageert zelfs de startknop niet meer.
    Wat kan ik doen?!

    Gesteld op 21-8-2014 om 13:42 in forum Samsung Tablet pc Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info