• Bij de samsung A6 kun je bij 'meldingen' de 'app-pictogrambadges' 'met nummer' aanzetten .
    Als er meldingen zijn voor een app wordt een badge (bovenaan het sherm) weergegeven op het bijbehorende app-pictogram je krijgt dan ook een 1 bij de app te zien. Echter, wanneer ik de melding bovenaan het scherm sluit dan verdwijnt ook de nummer bij de app. Bij andere samsungs is dit niet het geval, wat wel handig is. Want als je de meldingen op je beginscherm sluit kun je later wel precies zien waar nog berichten zitten door de nummers.
    Hoe kan ik de nummers laten staan zodra ik een melding weg veeg? Kan het nergens vinden nl. Zodra ik de meldingen uitschakel komen er ook geen nummers meer bij de app pictogrammen. Maar ik wil al die meldingen gewoon kunnen wegvegen zonder dat de nummers verdwijnen bij de pictogrammen. Wie kan ij hiermee helpen?

    Gesteld op 25-9-2018 om 10:30 in forum Samsung a6 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info