Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/196
Pagina verder
Wasmachine
Gebruikershandleiding
WW9*K6*****/WW8*K6*****
Untitled-9 1 2016-01-28  1:40:13
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wat betekend rode sleuteltje op het display van de wasmachine samsung Gesteld op 27-11-2018 om 16:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als je de 15 minuten was aanklikt verschijnen er geen graden. Op welke temperatuur wast het machine Gesteld op 24-10-2018 om 17:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil de gehele Gebruikers-handleiding per E-mail ontvangen over de
  SAMSUNG-wasmachine WW7*K5***** in het Nederlands.
  Mijn E-mailadres is; info.rucoca@telfort.nl
  Gesteld op 12-11-2017 om 20:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op deze machine zit de functie 15/30 kort programma. Maar ik kan deze niet selecteren. Ik heb geprobeert de knop in te drukken in combinatie met verschillende programma's maar hij werkt niet. Wel geeft de knop een geluidsignaal. Is deze functie dan defect of is er een andere manier om deze functie te selecteren? Gesteld op 29-7-2016 om 13:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WW70K5400 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WW70K5400 in de taal/talen: Deutsch, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 24,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info