• Wanneer en hoe wasverzachter gebruiken in de samsung WW70K4420YW wasmachine , in het middelste vakje zit een blauw apparaatje moet dat erin blijven tijdens het wassen heb 1 keer wasverzachter gebruikt met de handdoeken en het bakje bleef halfvol staan met wasverzachter , met welk programma kan ik wasverzachter gebruiken. op welk programma kan ik het beste overhemden wassen zonder ze te hoeven strijken . Heb de machine 3 weken . Bij voorbaat dank Henk Bom

    Gesteld op 27-8-2017 om 12:10 in forum Samsung WW70K4420YW Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info