Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
22_ de was doen
de was doen
Kleding handmatig wassen
U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.
1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de Aan/uit-knop van de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop Temperatuur om de gewenste temperatuur te selecteren. Koud water,
30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C.
8. Druk op de knop Spoelen om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.
U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
9. Druk op de knop Centrifugeren om de centrifugesnelheid te selecteren.
Wanneer u kleding nat uit de machine wilt halen, kunt het spoelwater laten vasthouden.
( : niet centrifugeren, : spoelstop)
10. Druk meermalen op de knop Eindtijd om de beschikbare tijden voor startvertraging bij langs
te gaan (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop
het programma klaar is.
11. Na een druk op de knop Start/Pauze begint het wasprogramma.
WASVOORSCHRIFTEN
Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en efficiëntste was.
Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.
Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:
Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en
rayon.
Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
Formaat: de wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat samen
wast.
Kwetsbaarheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met
het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de
wasvoorschriften in de appendix.
Zakken leeghalen
Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde,
harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine
beschadigen. Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.
Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer kleding met
knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen van broeken of jassen
tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen. Ritsen moeten voor het wassen
dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.
Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen.
Maak de koorden vast voor het wassen.
Katoen voorwassen
Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte
wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen
kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op proteïnebasis.
WF8604FE-02613D_NL.indd 22 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:15
22

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info