Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine
de mogelijkheden van uw
nieuwe samsung-wasmachine
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw Samsung-
wasmachine heeft alle eigenschappen – van de enorm grote capaciteit tot de
energiezuinigheid – om een alledaags karwei te veranderen in een aangename
bezigheid.
Babykatoensysteem
Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma’s die bescherming geven aan de kleren van
kinderen met een gevoelige huid.
Deze programma’s minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten te
minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma’s de was in verschillende categorieën
en worden wasprogramma’s uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie, zodat
kinderen zich heerlijk schoon voelen wanneer ze hun kleren aantrekken.
Kinderslot
Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden
gehouden.
Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine
spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.
Gecertificeerd voor wol
De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor in de
machine wasbare wolproducten.
De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel
zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung.
Eindtijd
Stel een wasprogramma tot 19 uur uit in stappen van een uur. Dit draagt bij aan het gemak
van uw wasmachine wanneer u de deur uit moet.
Kort programma
Geen tijd te verliezen? Een wasduur van minder dan een half uur voorkomt dat u te laat komt.
Ons korte programma van 29 minuten kan de oplossing zijn in uw drukke leven. Nu kunt u uw
favoriete kleren wassen in slechts 29 minuten!
Programma’s voor fijne was en handwas
Extra zorg kan worden ingesteld met de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de
correcte hoeveelheid water.
Keramisch verwarmingselement voor duurzaamheid en
energiebesparing (geselecteerde modellen)
Ons zeer innovatieve keramisch verwarmingselement is twee keer zo duurzaam als normale
elementen.
Daarmee bespaart u geld op reparaties. Bovendien maakt het de schaal voor waterhardheid
overbodig en bespaart u energie.
WF8604FE-02613D_NL.indd 2 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:01
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info