Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/138
Pagina verder
2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine
de mogelijkheden van uw
nieuwe samsung-wasmachine
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw nieuwe
Samsung-wasmachine heeft alle eigenschappen – van de speciale Eco Bubble-functie
tot de energiezuinigheid – om van de was een zo eenvoudig en aangenaam mogelijke
taak te maken.
• Spaarstand
Dankzij de speciale bellengenerator en de Samsung-invertermotor is dit model energiezuiniger
dan standaard wasmachines met het A-label.
• Eco Bubble
Het effectieve Samsung Eco Bubble biedt verbeterde reiniging met geavanceerde bescherming van het
weefsel. Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelijkmatig verdeeld en dringt het sneller en dieper in het
weefsel door.
Minder lawaai en trillingen
Deze Samsung-wasmachine is zeer stil doordat geluid en trillingen door middel van smart
control-technologie worden geminimaliseerd, waarbij het apparaat zeer weinig trillingen
produceert. Hierdoor behoudt de trommel zijn perfecte balans.
• Snelwas
Geen tijd te verliezen? Het snelwasprogramma kan u helpen bij uw drukke leven. Nu neemt
het wassen van uw favoriete kleding (tot 2 kg) slechts 15 minuten in beslag!
• Trommel reinigen
De automatische reinigingsfunctie voor de trommel (Eco Drum Clean (Eco trommelreiniging)
helpt u om de wasmachine schoon te houden, zelfs zonder chemische reinigings- of
bleekmiddelen. Met dit speciale reinigingsprogramma houdt u de trommel schoon en
reukloos.
• Babykleding
Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma's die bescherming geven aan de kleren van
kinderen met een gevoelige huid. Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen
door wasmiddelrestanten te minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma's de was in
verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van
elke categorie, zodat de kleren die de kinderen aantrekken, heerlijk fris en schoon aanvoelen.
• Handwas
Extra zorg kan worden ingesteld met de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de
correcte hoeveelheid water.
WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec1:2WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec1:2 2012-03-15  5:37:592012-03-15  5:37:59
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF801UHSA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF801UHSA in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 14,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info