Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/132
Pagina verder
Wasmachine
Gebruiksaanwijzing
ongekende mogelijkheden
Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-
product.
Registreer uw product voor meer volledige service op
www.samsung.com/register
WF0802W8(E/N/S/V/W)
WF0804W8(E/N/S/V/W)
WF0806W8(E/N/S/V/W)
WF0812W8(E/N/S/V/W)
WF0814W8(E/N/S/V/W)
WF0816W8(E/N/S/V/W)
WF0802Y8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8(E/N/S/V/W)
WF0806Y8(E/N/S/V/W)
WF0812Y8(E/N/S/V/W)
WF0814Y8(E/N/S/V/W)
WF0816Y8(E/N/S/V/W)
WF0802X8(E/N/S/V/W)
WF0804X8(E/N/S/V/W)
WF0806X8(E/N/S/V/W)
WF0812X8(E/N/S/V/W)
WF0814X8(E/N/S/V/W)
WF0816X8(E/N/S/V/W)
WF0802Z8(E/N/S/V/W)
WF0804Z8(E/N/S/V/W)
WF0806Z8(E/N/S/V/W)
WF0812Z8(E/N/S/V/W)
WF0814Z8(E/N/S/V/W)
WF0816Z8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8-02842E-01_NL.indd 1 2010-09-30 �� 10:24:52
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn Samsung eco bubble wasmachine blijft alleen op centrifuge staan , kan hem niet op ander wasprogramma zetten Gesteld op 20-2-2020 om 17:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasmachine heeft nog s’morgens gedaan maar toen ik de 2was erin heb gedaan doet hij niks meer Gesteld op 16-9-2019 om 18:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Code 8E1 wasmachine Samsung wat betekent deze code. Kan nu ook niks meer instellen Gesteld op 3-2-2019 om 18:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wij hebben een 8kg eco buble en de deur gaat niet meer open blijft op het sleuteltje staan en bij aanzetten gaat bij alleen maar brommen Gesteld op 26-10-2018 om 22:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • deur blijft op slot zitten en maakt programma niet meer af Gesteld op 26-10-2018 om 22:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo goedenavond
  mijn samsung eco bubble wasmachine gaat niet meer aan er komt op de display een slotje die knippert
  Gesteld op 1-7-2018 om 18:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wasmachine start niet komt geen stroom op startknop gaat niet branden Gesteld op 3-4-2018 om 12:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zit er ook een droog funtie op de Wf0806Z8e Gesteld op 24-9-2011 om 16:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF0806Z8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF0806Z8 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 14,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info