• samsung WF0704F7V maandje niet gewerkt, weigerde daarna om aan het werk te gaan. Elektronisch gedeelte schakelde elke keer uit. Het ding naar voren gehopt en deksel verwijderd. ok weinig te zien aldaar, steker weer in wandcontactdoos en aangezet, verdomd werkt ineens. Staat nu te draaien, hoop dat het euvel weg is. Sensor in fout , waardoor afschakeling? geen foutmelding. Door hoppen weer beter contact? zucht, maar werkt nu weer?! Iemand ook zoiets gehad en zo ja oorzaak weten te achter halen??

    Gesteld op 27-9-2016 om 11:07 in forum Samsung WF0704F7 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info