• L.S.
    Als vele jaren maak gebruik van en koptelefoon tijdens het TV kijken ik ben namelijk slechthorend. Sinds kort heb ik een nieuwe TV gekocht de Samsung QE49Q70R. Nadat hij thuis geïnstalleerd was kwam ik met verbijstering tot de ontdekking dat er geen aansluiting op zit voor een koptelefoon. Na raadpleging op internet kwam ik aan de weet dat ik niet de enige ben met dit probleem. Ik heb een bluetooth koptelefoon aan geschaft en wat blijkt je kan alleen het geluid van de koptelefoon inschakelen maar dan wordt het geluid van de luidsprekers uit geschakeld
    Mijn vraag is kunt u mijn een advies geven dat leid tot een oplossing.

    Gesteld op 14-5-2019 om 16:49 in forum Samsung UE49M5670 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info