• Krijg tv niet op digitaal van ziggo. Hoe moet ik dit doen?

    Gesteld op 9-10-2019 om 11:41 in forum Samsung T32E310EW Misbruik melden
    • Hallo,

      De tv beschikt over een CI+ module. Echter Ziggo heeft een lijst met toestellen, waarbij dit toestel niet geschikt is voor een CI+ module. Dit probleem had ik laatst ook. Wat je kunt doen is je toestel opnieuw in te stellen en bij netwerk ID geen 5555 te gebruiken maar 4444. Je ontvangt dan gewoon ALLE zenders. Dus je hebt die CI+ module helemaal niet nodig en bespaart je extra kosten. Geantwoord op 9-10-2019 om 13:01

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info