Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/46
Pagina verder
3
Nederlands
Inhoud
Aan de slag
4
4 Accesoires
4 Overzicht van het bedieningspaneel
5 Overzicht van de afstandsbediening
6 Aansluiten op een antenne
6 Plug & Play (eerste instelling)
Aansluitingen
7
7 Aansluiten op een AV-apparaat
8 Aansluiten op een audioapparaat
9 De ingangsbron wijzigen
Basisfuncties
9
9 De menu’s gebruiken
10 De INFO-knop gebruiken (Now & Next-gids)
10 Programma’s plannen
12 Het menu Kanaal
13 Het menu Beeld
16 Het menu Geluid
18 Het menu Instellingen
20 Het menu Ondersteuning
Uitgebreide functies
22
22 Aansluiten op een pc
23 Netwerkverbinding
29 Media Play
36 Anynet
+
39 Internet@TV
42 AllShare
Overige informatie
44
44 De teletekstfunctie van het analoge kanaal
45 De wandbevestiging plaatsen
46 De snoeren bij elkaar houden
47 Kensington-slot tegen diefstal
47 De tv vastzetten aan de wand
48 Problemen oplossen
51 Specificaties
52 Index
Let op deze symbolen!
t
O
Deze functie kan met een druk
op de toets
TOOLS op de
afstandsbediening worden gebruikt.
Opmerking Stapsgewijze procedure
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung Series 6 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung Series 6 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung Series 6

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 209 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 241 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 248 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 209 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 149 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 241 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - English - 209 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - English - 149 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - English - 241 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Français - 209 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Français - 241 pagina's

Samsung Series 6 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 149 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info