Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/66
Pagina verder
5-3 More Information
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 http://www.samsung.com
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com
UKRAINE 0-800-502-000 http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS 810-800-500-55-500 -
MOLDOVA 00-800-500-55-500 -
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA 1300 362 603 http://www.samsung.com
NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com
CHINA 400-810-5858 http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA 3030 8282, 1800 3000 8282 http://www.samsung.com
INDONESIA 0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN 0120-327-527 http://www.samsung.com
MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com
PHILIPPINES 1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE 1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
THAILAND 1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com
VIETNAM 1 800 588 889 http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN 021-8255 http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
KUWAIT 183-2255 http://www.samsung.com
BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com
EGYPT 08000-726786 http://www.samsung.com
JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com
MOROCCO 080 100 2255 http://www.samsung.com
CIS
64

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Hallo.
    De beamer valt na een kwartier uit en moet dan elke keer weer opstarten en speelt dan weer een kwartier. Sp-m200 sp-m220 sp-m250
    Gr.edwin Gesteld op 2-1-2020 om 18:51

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung SP-M251 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung SP-M251 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung SP-M251

Samsung SP-M251 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 67 pagina's

Samsung SP-M251 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 66 pagina's

Samsung SP-M251 Gebruiksaanwijzing - Français - 66 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info