• Mijn aparaat loopt vaak vast. Terwijl ik tv aan het kijken ben, of zelfs als hij uit staat. Ik merk het pas als ik van zender wil wisselen, hij reageert dan nergens op. Beeld of geluid lopen niet vast, alleen aparaat zelf.. Enigste oplossing is knopje aan de achterkant keer omzetten waardoor hij gaat resetten. Heb een andere via marktplaats op de kop getikt en deze heeft precies hetzelfde probleem, toeval..? Heel apart en irritant want soms gebeurt het om het uur... Ook geeft mijn tv continu aan 'verbinden met wifi' gevolgd door 'verbonden met wifi', soms wel iedere 10 seconden..

    Gesteld op 5-3-2018 om 00:19 in forum Samsung SMT-C7140 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info