• Bibliotheek openen met afstandsbediening werkt niet

    Gesteld op 1-9-2017 om 18:02 in forum Samsung SMT-C7140 Misbruik melden
    • HOI, IK HEB VIA KLACHTENLIJN EEN KLACHT INGEDIEND BIJ SAMSUNG. DEZE WILDEN ZIJ NIET IN BEHANDELING NEMEN. MAAR, GISTEREN, 2 OKTOBER, WERD IK DOOR SAMSUNG GEBELD. HET APPARAAT IS GELEVERD DOOR ZIGGO EN DIE MOETEN HET PROBLEEM, OOK AL IS HET UIT DE GARANTIE (ZIE CONSUMENTENWET), VERHELPEN. MAAR OMDAT IK GEEN ZIGGOKLANT MEER BEN SINDS EEN JAAR, HELPEN ZIJ MIJ NIET. MAAR ALS JE NOG ZIGGOKLANT BENT, ZIJN ZIJ VERPLICHT JE TE HELPEN!

      VOOR MIJ ZIT ER NIETS ANDERS OP DAN DE HD TE FORMATTEREN. WEG TOPGEAR, F1, FILMS ENZ. Geantwoord op 3-10-2017 om 04:11

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info