• gelijk met de tv wordt ook de decoder uitgeschakeld. bij het aanzetten van de tv wordt de decoder niet aangezet, dat moet apart met een andere afstandsbediening. is dit op te lossen bij dit type decoder?
    dank en groet harmen

    Gesteld op 12-8-2016 om 16:07 in forum Samsung SMT-C7140 Misbruik melden
    • helaas niet, schijnt niet te kunnen. maak nu gebruik van de C1 module en als ik op wil nemen de decoder aan om het daar in te stellen. mocht je een oplossing tegen komen dan houd ik mij aanbevolen. Harmen Geantwoord op 15-9-2016 om 12:59

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info