• Is het normaal dat ik altijd eerst de 0 moet indrukken en dan 1 om op 1 te kijken of 02 03 enz bij mij thuis gaat dat gewoon va 1 nar 2 enz

  Gesteld op 18-7-2016 om 19:44 in forum Samsung SMT-C7140 Misbruik melden
  • Bij mij werkt het als ik gewoon 1,2,3 etc druk - werk er al 3 jaar mee - nieuwe versie kan weer net even anders gaan. Als je maar beeld krijgt Geantwoord op 18-7-2016 om 20:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Dat is niet normaal , ik kan gewoon op 1,2 enz.drukken zonder de 0 er voor, ff in je boekje of info kijken(via internet Geantwoord op 18-7-2016 om 21:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info