• gisteren gekocht, baterij opgeladen, telefoon kaartje aan gebracht, aan en uit knop ingedrukt. Verschijnt een beeld zwart met schitterende Samsung s6 enz verdwijnt en in het midden verschijnt " SAMSUNG" daarna NIETS Geen knop doet iets of waar ik het scherm ook aan raak. Hen - uiteraard- de gebruiksaanwijzing eerst goed gelezen. Toen door de aan/uit en de volume naar beneden ingedrukt . Alles verschijnt op zwart, lijkt uit te zijn. Echter na 5 min komt weer het moeischerm en later samsung weer en ben weer bij het begin. wat moet ik nu doen ?????

    Gesteld op 20-5-2020 om 11:29 in forum Samsung SM-T860 - Galaxy Tab S6 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info