• Ik krijg steeds verificatie fout verkeerd wachtwoord op de tablet S2 terwijl de rest het wel doet en het wacht woord ook juist is

  Gesteld op 22-5-2019 om 14:25 in forum Samsung SM-T813 - Galaxy Tab S2 Misbruik melden
  • Sorry er ging iets verkeerd...
   De foutmelding is hetzelfde ook al klopt je ww.
   Soms helpt het om het toestel helemaal uit te zetten en opnieuw op te starten.
   Of je zou expres een paar keer een verkeerd ww kunnen gebruiken waardoor hij wordt geblokkeerd. Dan opnieuw inloggen met je puk code (die bij je toestel geleverd is). Geantwoord op 22-5-2019 om 17:28

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info