• mijn tab heeft de laatse tijd problemen met wifi nu wou ik hem opnieuw opstarten maar nu doet hij niks meer

  Gesteld op 8-3-2018 om 21:21 in forum Samsung SM-T813 - Galaxy Tab S2 Misbruik melden
  • bedankt voor je antwoord maar helaas werkt dat niet bij mij het lijkt wel of de accu ook dood is als hem aan de lader leg geeft hij niks aan Geantwoord op 9-3-2018 om 21:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • De gebruiksaanwijzing zegt het volgende:

   Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
   Tik op het scherm Apps op Instellingen ? Back-up maken en terugzetten ? Fabrieksgegevens herstellen ? APPARAAT RESETTEN? ALLES VERWIJDEREN. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

   Geantwoord op 9-3-2018 om 23:22

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info