• Er is iets veranderd in de instellingen van tablet schoonouders blijkbaar. Je moet met twee vingers swipen omhet scherm te ontgrendelen, maar andere pagina's te wipen. En dubbel klikken om appjes te openen. Wil je iets op internet intoetsen dan valt het beeld weg. Vreemd allemaal, ik kan ze helaas niet verder helpen. Wie weet waar de mogelijke oplossing in zit?
    Samsung Tab A 10.1 ca. 2 jaar oud.
    Alvast bedankt-

    Gesteld op 29-6-2019 om 22:12 in forum Samsung SM-T580 - Galaxy Tab A 2016 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info